Sejarah Komandan

 

    Jun 2004-2008

                   Penolong Pesuruhjaya Bomba Nordin bin Pauzi

 

15 April 2008 - April 2013

Penguasa Kanan Bomba  Norazam bin Khamis

30 April 2013 -10 April 2017  

Penguasa Kanan Bomba Abdul Razak bin Muda

 

 

10 April 2017 hingga kini

Penguasa Kanan Bomba Sobberi bin Basiran


No Position Position Grade Total Position Possesed Empty
 1. Senior Superintendent of Fire KB 48   1    -  1
2. Senior Superintendent of Fire KB 44 3 1 2
3.

Senior Assistant Superintendent of Fire

KB 32 5 -   5
4. High Fire Office KB 26 2 - 2
5. Senior Fire Officer KB  24 8 - 8
6. Senior Fire Officer KB 22 6 3 3
7. Fire Officials KB 17 56 13 43
8. Assistant Administrative Officer N 32 1 1 -
9. Assistant Accountant W 27 1 1 -
10. Chief Administrative Officer N 22 1 - 1
11. Administrative Assistant (Finance) W17 2 2 -
12. Chief Administrative Officer N 17 3 - 3
13. Technician J 17 1 1 -
14. Junior Administrative Assistant N 11 2 - 2
  Total Possesed   92 22 70

 


Perjawatan Semasa Akademi Bomba

KUMPULAN JAWATAN BILANGAN DILULUSKAN BILANGAN DIISI BILANGAN KEKOSONGAN
PENGURUSAN DAN PROFESSIONAL 41-52 17  8 9
KUMPULAN
SOKONGAN 29 - 38
16 14 2
KUMPULAN
SOKONGAN 17- 26
80 60 20
KUMPULAN
GUNASAMA 38 - 1
28 26 2
JUMLAH 141 108 33

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA