Fungsi

  • Memberikan perkhidmatan pengurusan penginapan berteraskan konsep MESRA AKADEMI, KESELESAAN DAN KETENANGAN.
  • Menyediakan sebuah struktur pengurusan organisasi yang mantap dan tersusun serta keselamatan terjamin, persekitaran yang ceria dan selesa.
  • Menyediakan keperluan prasarana serta kemudahan fizikal yang menyeluruh dan selesa.
  • Menjadikan penginapan asrama sebagai salah satu platform atau aset penyumbang kepada prestasi akademik dan disiplin pegawai-pegawai Bomba.
  • Merancang aktiviti dan program pelatih-pelatih baru yang menginap di asrama sebuah program yang boleh menjana pergaulan sihat dan seterusnya penyumbang pembangunan modal insan.
  • Mewujudkan struktur dan kaedah terhadap apa jua aduan berkaitan asrama serta langkah-langkah pembetulan, pencegahan dan pemantauan yang berterusan dalam meningkatkan lagi kecekapan pengurusan asrama.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA