Pengenalan

Cawangan Logistik Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, baru diwujudkan oleh kerana perubahan terkini selaras dengan pertukaran nama yang dahulunya dikenali sebagai Pusat Latihan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah. Dengan wujudnya Cawangan Logistik ini diharapkan dapat membantu pentadbiran Akademi dalam menyelaraskan program-program yang dilaksanakan.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA