Fungsi

  • Merekodkan, menyimpan dan menyelenggara segala asset jabatan yang berada di FRAM Sabah bagi mengekalkan semua peralatan berada dalam keadaan baik.
  • Perancangan berjadual dilakukan dalam membuat penyelenggaraan peralatan FRAM Sabah.
  • Cawangan ini juga memberikan khidmat bantuan dalam keperluan peralatan latihan.
  • Cawangan ini juga membantu membuat persiapan krusus sebelum, semasa dan selepas sesuatu krusus yang dilaksanakan.
  • Bertanggungjawab memrancang dan melaksana latihan kawad kaki, latihan jasmani dan kawad operasi bagi kursus-kursus di akademi.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA