Kursus-kursus Anjuran Pusat Pengajian

 • Akta Perkhidmatan Bomba 1988 ( Akta 341 )
 • Tatacara Pengkompaunan
 • Perakuan Bomba
 • Tatacara Pemeriksaan Premis
 • Penghapusan Bahaya Kebakaran
 • Penyiasatan kebakaran Asas
 • Penyiasatan Kebakaran Menengah
 • Penyediaan Kertas Siasatan
 • Pendakwaan

Kursus Awam dan Swasta

Nama Kursus : Kursus Sains Forensik ( Penyiasatan Kebakaran )
Kos : Diuruskan oleh pihak Universiti Sains Malaysia dan Bahagian Penyiasatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Syarat kemasukan : Pelajar-Pelajar Tahun 3 Bidang Sains Forensik Universiti Sains Malaysia ( Kubang Kerian ) Kelantan

Kandungan Kursus

 • Failure analysis and analytical tools
 • Incendiary Fires
 • Fire Safety Measures
 • Basic Fire Investigation Methodology
 • Fire investigation in Malaysia
 • Demontrasi dan praktikal penyiasatan kebakaran
 • Lawatan ke Makmal penyiaatan kebakaran
 • Praktikal fire investigation including collecting of physical evidence
 • Instrumental analysis of physical evidence in laboratory
 • Perbentangan hasil siasatan.

Menyedari peranan kepada input utama kepada pelaksanaan tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ( JBPM ) di bawah seksyen 5, Program ini menekankan kepada pembentukan sikap positif ke arah pelaksanaan tugas yang cekap dan berkesan. Program ini juga dirancang bagi memberi peluang kepada semua pegawai bomba ke arah pembangunan diri melalui latihan yang berkesan.

Bahagian Penyiasatan, Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat Malaysia memainkan peranan utama dalam pelaksanaan program-program supaya ketepatan input mencapai objektif dan fungsi setiap bahagian dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.


Matlamat utama kepada program PPUN adalah peningkatan kepada pemahaman dan berkebolehan dalam melaksaan tugas-tugas kebombaan dari aspek pengurusan dan penguatkuasaan Akta 341. Untuk mencapai hasrat ini, beberapa aktiviti seperti kursus, bengkel, seminar dan khidmat nasihat disediakan kepada semua pegawai dalam jabatan. Penambahan kepada aktiviti semasa juga dilaksanakan seperti latihan-latihan praktikal dan kajian semula penambahbaikan modul kursus.


Program pengajian bidang perundangan di Pengajian Undang-undang ( PPUN ) menumpukan peranan dan tanggungjawab kepada aspek-aspek kuasa perundangan yang diberikuasa melalui Akta Perkhidmatan Bomba 1988 ( Akta 341 ) Khususnya dan perundangan-perundangan lain yang berkaitan secara amnya. Bagi mencapai focus ini, pelaksanaan kursus adalah pendekatan paling penting bagi tujuan menambah dan meningkatkan penguasaan Pegawai-pegawai Bomba dari aspek pengetahuan dan kemahiran. Penguasaan kepada tafsiran-tafsiran peruntukan setiap sekysen dan peraturan merupakan asas kepada penguatkuasaan akta.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA