Simulator

Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah menyediakan kemudahan simulator bagi tujuan latihan khusus kepada peserta-peserta kursus dalam mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran anggota Bomba dengan kepelbagaian latihan kebombaan.

Bil. Nama Simulator Jumlah
1 Breathing Apparatus Training Gallery (BATG) 3 Unit
2 Advance Training System (ATS) 1 Unit
3 Offensive Indoor Fire Fighting (OIFF) - konvensional 2 Unit
4 Offensive Indoor Fire Fighting (OIFF) – gas type 3 Unit
5 Oil Spill 1 Unit
6 Collapse Structure 1 Unit
7 Smoke House 1 Unit
8 Well Fire 1 Unit
9 Sewer 2 Unit
10 Sistem Pencegahan Keselamatan Kebakaran 1 Unit
11 Wall Climbing 1 Unit
12 Obstacle Course 1 Unit
13 Rumah Penyiasatan Kebakaran 1 Unit
14 HoseTower 4 Unit

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA