Perjawatan

Perjawatan Semasa Akademi Bomba

KUMPULAN JAWATAN BILANGAN DILULUSKAN BILANGAN DIISI BILANGAN KEKOSONGAN
PENGURUSAN DAN PROFESSIONAL 41-52 17  8 9
KUMPULAN 
SOKONGAN 29 - 38
16 14 2
KUMPULAN 
SOKONGAN 17- 26
80 60 20
KUMPULAN 
GUNASAMA 38 - 1
28 26 2
JUMLAH 141 108 33

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA