Cetak

Keselamatan Kebakaran Di Bangunan

Tujuan Kursus

Diakhir kursus ini nanti peserta akan dapat memahami faktor-faktor dan fungsi yang perlu diwujudkan dalam aspek keselamatan kebakaran di bangunan.

[Keselamatan Kebakaran Di Bangunan - galeri]

 Objektif

Diakhir kursus ini peserta akan dapat :-

 

Kandungan Kursus

 

Sinopsis

Melalui kursus keselamatan kebakaran di bangunan  ini peserta-peserta akan didedahkan dengan pengenalan dan sejarah undang-undang kecil bangunan seragam 1984, khususnya peruntukan undang-undang di bahagian ke VII dan ke VIII serta pemakaian jadual-jadual kelima, ketujuh dan kesepuluh, penentuan bagi akses perkakas bomba juga diajar. Untuk keselamatan dalam bangunan, topik-topik yang diajar adalah termasuk means of escape, perhitungan beban kependudukan dan penentuan kedudukan, bilangan dan ukuran pintu, koridor dan tangga. Sistem perlindungan pasif dan aktif serta sistem bantuan menentang kebakaran juga diberi penekanan di dalam kursus ini. Kursus ini juga menekankan secara amali bagi pengujian sistem-sistem kebombaan. Topik pengurusan risiko juga diajar sebagai pelengkap kepada pengetahuan dalam kursus ini.