Pencegahan Kebakaran (Asas)

Tujuan Kursus

Untuk memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai aspek-aspek pencegahan kebakaran.

 

Objektif

  • Memahami secara asas mengenai Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
    Memberi kefahaman tentang bahan binaan, struktur dan pemasangan tetap serta fungsinya dalam pencegahan  kebakaran.
    Mengetahui kaedah perlaksanaan pemeriksaan dan pengujian keatas sistem-sistem kebombaan.
    Memahami secara asas mengenai Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
  • Memberi kefahaman tentang bahan binaan, struktur dan pemasangan tetap serta fungsinya dalam pencegahan  kebakaran.
  • Mengetahui kaedah perlaksanaan pemeriksaan dan pengujian keatas sistem-sistem kebombaan.

 

Kandungan Kursus

Sejarah Pencegahan Kebakaran.Pengenalan Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984.Konsep Pengawasan Kebakaran.Perlindungan Kebakaran Aktif dan Pasif.

 

Sinopsis

Peserta-peserta akan didedahkan secara asas bagi undang-undang yang terkandung di dalam Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Disamping itu juga konsep pengawasan kebakaran yang di dalamnya terkandung topik perlindungan kebakaran pasif dan aktif akan diajar di dalam kursus ini.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA