Perjawatan

PERJAWATAN SEMASA DI ABPM WILAYAH SARAWAK

PERJAWATAN
GRED KB44 KB41 KB38 KB32 KB26 KB24 KB22 KB17/KB22 N17/N22 W17/W22 JUMLAH
 JAWATAN 1 1  3  2  1  1 2 8 1 1  21
DIISI 1 1 3 2 1 1 2 8 1 1 21
KOSONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA