Cetak

Perjawatan

PERJAWATAN SEMASA DI ABPM WILAYAH SARAWAK

PERJAWATAN
GRED KB44 KB41 KB38 KB32 KB26 KB24 KB22 KB19/KB22 N19/N22 W19/W22 JUMLAH
 JAWATAN 1 1  3  2  1  1 2 8 1 1  21
DIISI 1 0 3 2 0 0 2 8 1 1 18
KOSONG 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3