Strategi

  • Mewujudkan satu organisasi latihan kebombaan dan penyelamatan bertaraf dunia.
  • Mewujudkan tanda-aras (bench-marking) keunggulan melalui invovasi, kualiti dan MS ISO 9001-2008
  • Mencapai keunggulan dan kecemerlangan kakitangannya melalui pelbagai kemahiran dan pengetahuan melalui pelbagai kemahiran dan pengetahuan (multi-skills) menerusi penggunaan teknologi maklumat dan teknologi tinggi
  • Membentuk budaya korporat yang lebih berdinamik, telus, unggul, cemerlang, profesional dan penerapan nilai-nilai murni
  • Mendapatkan pengiktirafan terhadap bakat/kemahiran dan melakukan "pelaburan" untuk kakitangan melalui pembangunan insan dan latihan yang berterusan.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA