Fungsi

3 Fungsi Utama iaitu:

Sebelum Kursus

 • Memohon senarai Calon Peserta Kursus

Mengeluarkan surat edaran kepada Negeri/Balai mohon pencalonan peserta kursus. Membuat pengesahan penerimaan surat pencalonan nama peserta kursus dalam masa ditetapkan selepas surat diedarkan dan direkodkan.

 • Terima Senarai Calon Peserta Kursus

Terima senarai calon peserta kursus dari negeri-negeri/balai dalam masa ditetapkan dari tarikh pengesahan penerimaan surat yang telah diedarkan.

 • Pemilihan dan Penetapan Peserta Kursus

Pilih dan tetapkan nama calon dalam masa ditetapkan dari tarikh penerimaan senarai calon-calon.

 • Surat Panggilan Kursus

Surat Panggilan Kursus diedarkan ke negeri-negeri/zon/balai dalam masa ditetapkan sebelum kursus bermula.

 

Selepas Kursus

 • Laporan Kursus
 • Serahkan Laporan Kursus dalam masa ditetapkan selepas tarikh tamat kursus kepada HEP bersama-sama dengan maklumat berkaitan.
 • Permohonan Pengeluaran Sijil
 • Serahkan permohonan pengeluaran sijil dalam tempoh ditetapkan selepas tarikh tamat kursus kepada unit HEP bersama-sama dengan maklumat berkaitan.
 • Rekod
 • Rekodkan maklumat kursus dalam Buku Rekod Kursus.

 

Tugas Utama

Tugas-tugas Unit Hal Ehwal Pelatih seperti berikut:

 • Memohon pencalonan peserta kursus dari negeri-negeri.
 • Memilih dan menetapkan peserta kursus.
 • Mengedarkan surat panggilan kursus ke negeri-negeri.
 • Membuat permohonan penyediaan keperluan bagi pelaksanaan kursus.
 • Merekod maklumat kursus dalam Buku Rekod Kursus.
 • Menerima permohonan pengeluaran sijil dari Penyelaras Kursus.
 • Menghantar permohonan sijil ke Unit ICT.
 • Menerima sijil yang siap dicetak dan tandatangani untuk edaran.
 • Mengedar sijil-sijil dan Slip Akuan Penerimaan Sijil ke balai-balai.
 • Merekod dalam Buku Penerimaan dan Penghantaran sijil.
 • Mengawalselia Bilik-bilik Kuliah.
 • Menyimpan maklumat pegawai di dalam data PERMIS

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA