Matlamat

  • Untuk memastikan kursus yang dilaksanakan mengikut perancangan dan juga mempastikan pengeluaran sijil sampai kepada semua peserta kursus yang hadir dan berjaya.
  • Berusaha untuk mencapai keunggulan dan membentuk Pusat Kecemerlangan yang mana kakitangannya mempunyai pelbagai kemahiran dan pengetahuan ( Multi Skill ) menerusi penggunaan teknologi maklumat yang berteknologi tinggi.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA