Pengenalan

Unit Pengurusan Asrama merupakan salah satu unit yang penting yang di wujudkan di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sarawak. Unit ini bertanggungjawab dalam menguruskan kemudahan penginapan dan kemudahan yang berkaitan.


Khidmat Pengurusan Asrama

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA