Pengenalan

Cawangan Logistik Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sarawak bertanggungjawab memberi bantuan sokongan terhadap latihan dari segi peralatan, kenderaan dan tenaga latihan. Ia juga berperanan mengawal selia  peralatan-peralatan dan bangunan akademi dan persekitarannya untuk berada dalam keadaan terbaik.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA