• Waja Diri
  • Induksi
  • Tatacara Pengurusan Aset - Kod Lokasi
  • Pusat Penilaian Individu Bomba (PPIB)

  • Merekodkan, menyimpan dan menyelenggara aset akademi untuk berada dalam keadaan baik.
  • Membantu memberikan khidmat peralatan dan tenaga bagi keperluan latihan.
  • Menguruskan persiapan kursus sebelum, semasa dan selepas perlaksanaannya.
  • Bertanggungjawab merancang dan melaksana latihan kawad, latihan jasmani dan ujian kecergasan di akademi.

Cawangan Logistik komited untuk memberikan khidmat sokongan bagi memenuhi hasrat akademi ke arah kecemerlangan latihan. Pengurusan sokongan yang cekap memainkan peranan yang sangat efektif ke arah hasrat tersebut.


Cawangan Logistik Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sarawak bertanggungjawab memberi bantuan sokongan terhadap latihan dari segi peralatan, kenderaan dan tenaga latihan. Ia juga berperanan mengawal selia  peralatan-peralatan dan bangunan akademi dan persekitarannya untuk berada dalam keadaan terbaik.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA