Cetak

Matlamat

Cawangan Logistik komited untuk memberikan khidmat sokongan bagi memenuhi hasrat akademi ke arah kecemerlangan latihan. Pengurusan sokongan yang cekap memainkan peranan yang sangat efektif ke arah hasrat tersebut.