Fungsi

  • Bertanggungjawab dalam melaksanakan latihan kebombaan kepada pegawai-pegawai bomba yang menghadiri kursus.
  • Bertanggungjawab dalam memilih latihan yang sesuai mengikut kehendak jabatan mengikut kehendak visi dan misi jabatan.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA