• Bertanggungjawab dalam melaksanakan latihan kebombaan kepada pegawai-pegawai bomba yang menghadiri kursus.
  • Bertanggungjawab dalam memilih latihan yang sesuai mengikut kehendak jabatan mengikut kehendak visi dan misi jabatan.

  • Untuk melahirkan Pegawai Bomba yang cekap, berpengetahuan, berdisiplin dan berusaha ke arah mewujudkan satu Organisasi Kebombaan dan Penyelamatan lebih professional sebagai teras kecemerlangan Jabatan.
  • Berusaha untuk mencapai keunggulan dan membentuk Pusat Kecemerlangan yang mana kakitangannya mempunyai pelbagai kemahiran dan pengetahuan ( Multi Skill ) menerusi penggunaan teknologi tinggi.

Cawangan Pratikal Kebombaan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak diwujudkan selaras dengan pertukaran nama yang dahulunya dikenali sebagai Pusat Latihan Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak. Dengan wujudnya Cawangan Pratikal Kebombaan ini diharapkan dapat membantu Pegawai-pegawai Bomba dalam melaksanakan tugas dan tanggunjawab dengan cekap dan professional selaras dengan misi dan visi Jabatan.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA