Fungsi

  • Merancang dan melaksanakan program kursus kepada pegawai bomba dalam bidang keselamatan kebakaran, pencegahan dan menghapus bahaya kebakaran.
  • Memberi pendedahan mengenai Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, UBBL(2) dan Sarawak Building Ordinance (SBO).
  • Memberi pembelajaran berkaitan mengkaji dan meneliti pelan-pelan dan tatacara menyemak dan mengesahkan pelan-pelan yang dikemukakan ke Jabatan Bomba Dan Penyelamat.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA