Matlamat

  • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kakitangan dalam aspek-aspek keselamatan kebakaran serta memberi kesedaran dan pengetahuan mengenai bahaya kebakaran.
  • Memberi pengetahuan dan meningkatkan kecekapan kakitangan dalam aspek pemeriksaan, pengujian dan pengendalian pepasangan sistem kebombaan.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA