Cetak

Pengenalan

Pengajian Keselamatan Kebakaran, Akademi Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Sarawak mengkhususkan pembelajaran dan latihan berkaitan dengan pencegahan, penghapusan bahaya dan keselamatan kebakaran kepada anggota bomba. Pengajian ini menjadi begitu penting dengan tumbuhnya rekabentuk dan struktur bangunan yang semakin kompleks yang menuntut pegawai bomba untuk meningkatkan dan mempelbagaikan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan dalam perlaksanaan tugasnya.