Matlamat

  • Meningkatkan pelbagai kemahiran (multi-skill) kepada anggota dalam menjalankan pelbagai jenis operasi kebombaan.
  • Melahirkan anggota yang bertindak secara profesional, cekap dan mahir menangani pelbagai bentuk risiko yang dihadapi semasa operasi.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA