KURSUS-KURSUS ANJURAN PUSAT PENGAJIAN

 • Pengukuhan Pengoperasian Alat Pernafasan
 • Road Traffic Accident Technic
 • CFBT
 • Technical Rope Rescue
 • Ikhtiar Hidup
 • Swift Water Rescue
 • Jurulatih Kadet Bomba
 • Kawad Kaki
 • Kawad Tongkat dan Pedang
 • Penyeliaan Pasukan Operasi
 • Pengurusan Rekod, Fail dan Surat Menyurat
 • Kepimpinan dan Kepegawaian
 • Pengendalian dan Penyelenggaraan Peralatan Khas
 • Teknik Pemanduan Kereta Bomba
 • Asas Komputer
 • Menengah Komputer

 • Memberi latihan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anggota dalam melaksanakan operasi kebombaan.
 • Memberi pengetahuan tentang kepelbagaian teknik dan taktik operasi sesuai dengan situasi risiko yang dihadapi.
 • Memberi pengetahuan kepada anggota berkenaan Standard Operation Prosedur (SOP) dan peraturan jabatan berkaitan dengan operasi kebombaan dan kesedaran mengamalkannya.

 • Meningkatkan pelbagai kemahiran (multi-skill) kepada anggota dalam menjalankan pelbagai jenis operasi kebombaan.
 • Melahirkan anggota yang bertindak secara profesional, cekap dan mahir menangani pelbagai bentuk risiko yang dihadapi semasa operasi.

Pengajian Operasi Kebombaan, Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak merupakan pengajian yang menyediakan kursus berkaitan dengan operasipemadaman dan penyelamatan.

Seiring dengan bidang tugas dan skop operasi Jabatan Bomba Dan Penyelamat yang kian melebar, pengajian ini menekankan aspek taktikal sesuai dengan kecanggihan peralatandi jabatan ini dalam melaksanakan operasi yang lebih cekap dan berkesan.


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA