Cetak

Pengenalan

Pengajian Operasi Kebombaan, Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak merupakan pengajian yang menyediakan kursus berkaitan dengan operasipemadaman dan penyelamatan.

Seiring dengan bidang tugas dan skop operasi Jabatan Bomba Dan Penyelamat yang kian melebar, pengajian ini menekankan aspek taktikal sesuai dengan kecanggihan peralatandi jabatan ini dalam melaksanakan operasi yang lebih cekap dan berkesan.