Cetak

Matlamat

Matlamat utama kepada program PPUN adalah peningkatan kepada pemahaman dan berkebolehan dalam melaksaan tugas-tugas kebombaan dari aspek pengurusan dan penguatkuasaan Akta 341. Untuk mencapai hasrat ini, beberapa aktiviti seperti kursus, bengkel, seminar dan khidmat nasihat disediakan kepada semua pegawai dalam jabatan. Penambahan kepada aktiviti semasa juga dilaksanakan seperti latihan-latihan praktikal dan kajian semula penambahbaikan modul kursus.