Cetak

Fungsi

Menyedari peranan kepada input utama kepada pelaksanaan tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ( JBPM ) di bawah seksyen 5, Program ini menekankan kepada pembentukan sikap positif ke arah pelaksanaan tugas yang cekap dan berkesan. Program ini juga dirancang bagi memberi peluang kepada semua pegawai bomba ke arah pembangunan diri melalui latihan yang berkesan.

Bahagian Penyiasatan, Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat Malaysia memainkan peranan utama dalam pelaksanaan program-program supaya ketepatan input mencapai objektif dan fungsi setiap bahagian dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.