Cetak

Pembelajaran

ABPM Sarawak,  dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan yang sesuai untuk tujuan pembelajaran dan menjalankan pelbagai aktiviti seperti kemudan Bilik Kuliah, Bilik Sumber dan Dewan Serbaguna. Butir-butir kemudahan yang disediakan adalah seperti berikut :-

 

Kemudahan Jumlah Kapasiti
Bilik Kuliah 2 buah 80
Bilik Sumber 1 buah 15
Dewan Serbaguna 1 buah 200

 

  

Bilik Serikin

 

Bilik Tasik Biru ( Pusat Sumber)

Akademi Bomba  Dan Penyelamat Malaysia Sarawak menyediakan kemudahan yang bersesuaian dengan pembelajaran dan menjalankan aktiviti seperti bilik kuliah 2 buah.

 

Bilik Sumber pula menyediakan pelbagai bahan dan sumber rujukan semasa untuk kemudahan staff akademi dan peserta kursus.

 

Dewan Serbaguna ABPM Sarawak boleh menempatkan seramai 200 orang peserta pada  satu masa dan boleh digunakan sebagai tempat perjumpaan atau aktiviti perkumpulan yang dianjurkan oleh pihak jabatan ataupun pihak luar.