Hazmat

PASUKAN ‘HAZMAT’
AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA, WAKAF TAPAI, TERENGGANU

 

PENGENALAN

Akademi Bomba Dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai telah beroperasi pada tahun 2003 dengan keluasan 340 ekar. kemasukan pelatih Kursus Asas Sains kebombaan yang pertama siri 1/2003 seramai 115 orang.Pada masa tersebut Akademi ini hanya mengendalikan kursus Asas Sains Kebombaan sahaja.

 

LATARBELAKANG

Akademi Bomba dan Malaysia, adalah bertanggungjawab menjalankan latihan dan kursus Pasukan Hazmat Jabatan Bomba Dan Penyelamat malaysia di negara ini sejak dari penubuhannya.Justeru itu Y.S.Komandan Akademi Bomba Dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai telah mengambil langkah menghantar pegawai dan jurulatih untuk menjalani kursus dan latihan di dalam dan luar Negara.Akademi Bomba Dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai mempunyai 15 orang pegawai terdiri daripada pelbagai pangkat dan berperanan sebagai tenaga pengajar dan jurulatih pasukan “HAZMAT”. Pasukan ini telah menerima Watikah Pelantikan dan Elaun dari Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia.Disamping selaku tenaga pengajar dan jurulatih,pasukan ini juga sentiasa siapsaga dan boleh digerakkan pada bila-bila masa ke tempat operasi apabila di perlukan.

Akademi Bomba Dan penyelamat Malaysia Wakaf Tapai mempunyai Peralatan yang cukup dan sesuai bagi tujuan latihan dan operasi.Pasukan ini juga sering meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui latihan pengukuhan yang diatur mengikut jadual selain dari mengendalikan kursus-kursus semasa.

 

OBJEKTIF

 • Melahirkan Pegawai latihan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam mengendalikan bahan berbahaya
 • Meningkatkan kompetensi pegawai-pegawai latihan sejajar dengan tugas dan tanggungjawab sebagai pegawai latihan.
 • Meningkatkan keyakinan dan disiplin diri serta mengamalkan gerak kerja yang selamat serta effisien mengikut prosedur yang telah ditetapkan

 

MISI

Memberikan Perkhidmatan Latihan Kebombaan dan Penyelamatan Kepada Pegawai Bomba Dalam Pelbagai Bidang dan Kemahiran

 

VISI

Sebuah Organisasi Latihan Kebombaan dan Penyelamatan Yang Bertaraf Antarabangsa

 

KEANGGOTAAN

Keanggotaan seramai 11 orang pegawai pelbagai pangkat.

 

AKTIVITI SEMASA


Latihan remedial kemahiran akan dijalankan 20 jam setiap bulan meliputi sekurang-kurangnya sembilan (9) modul yang ditetapkan dalam Buku Log (Hazmat) sepertimana berikut:

 1. L1 - Latihan kemahiran pemakaian alat pernafasan
 2. L2 - Latihan kemahiran penggunaan peralatan pengesan
 3. L3 - Latihan kemahiran pemakaian dan penggunaan alat perlindungan
 4. L4 - Latihan kemahiran penggunaan peralatan operasi Hazmat
 5. L5 - Latihan kemahiran penggunaan peralatan decontamination
 6. L6 - Latihan kemahiran pengggunaan peralatan komunikasi dan data maklumat Hazmat
 7. L7 - Latihan kemahiran taktikal dan metodologi pengurusan bencana Hazmat
 8. L8 - Latihan kemahiran maklumat kemerbahayaan bahan-bahan kimia terkini (Khas untuk Komander Hazmat dan Pakar Hazmat)
 9. L9 - Aktiviti dan latihan Hazmat lain yang dilaksanakan

 

PERANCANGAN TAHUNAN

 • Program latihan berkala
 • Program Latihan Bersama Pasukan HAZMAT JBPM negeri-negeri
 • Program Latihan Major Exercise
 • Pengendalian Kursus Pengukuhan Pasukan HAZMAT
 • Mengadakan lawatan di tempat-tempat seperti berikut :
  • Kawasan-kawasan yang berisiko tinggi yang berada di Negeri Terengganu.
  • Negeri-negeri yang mempunyai Pasukan Hazmat.