Selamat Datang ke Laman Rasmi Akademi Bomba Wilayah Tengah

Laman Rasmi Akademi Bomba Wilayah Tengah

AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 - AKTA 341
SOFT SKILL LEVEL II (PEGAWAI OPERASI BALAI)
PENGURUSAN BALAI
TECHNICAL ROPE RESCUE
STRUCTURAL FIRE FIGHTING
PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN DAN BANGUNAN (SISTEM AKTIF)
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM (DPA)
PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN
PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN DAN BANGUNAN (SISTEM PASIF)
Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA