×

Amaran

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

DOKUMEN MS ISO 9001:2015 AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

SURAT PELAKSANAAN MS ISO 9001:2015

1. MANUAL KUALITI

SENARAI DOKUMEN MANUAL KUALITI

2. POLISI PELAN PENGURUSAN RISIKO

PELAN PENGURUSAN RISIKO

PENGURUSAN PERUBAHAN DALAM PENGENDALIAN LATIHAN

ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE IAB 2017

3. PROSEDUR KUALITI

F-ABPM-19-0 PENILAIAN PENCERAMAH  

LAMPIRAN PK01 PINDAAN-16-april-2020

PK01 PELAKSANAAN KURSUS

LAMPIRAN PK02

PK02 PENSIJILAN

LAMPIRAN PK03

PK03 PELAKSANAAN PEPERIKSAAN

4. PROSEDUR KUALITI SOKONGAN

LAMPIRAN PS01

PS 01 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

LAMPIRAN PS02

PS02 PENGURUSAN LOGISTIK

LAMPIRAN PS03

PS03 PENGINAPAN ASRAMA

LAMPIRAN PS04

PS04 LATIHAN PENGUKUHAN JURULATIH

LAMPIRAN PS05

PS05 PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SIMULATOR

LAMPIRAN PS06

PS06 ANALISA DATA

LAMPIRAN PS07

PS07 SOAL SELIDIK PELANGGAN

LAMPIRAN PS08

PS08 PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN

LAMPIRAN PS09

PS09 PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN

LAMPIRAN PS10

PS10 KAWALAN DOKUMEN

LAMPIRAN PS11

PS11 PERALATAN BERMOTOR

LAMPIRAN PS12

PS12 PENYELENGGARAAN PERALATAN TIDAK BERMOTOR

LAMPIRAN PS13

PS13 TINDAKAN PPP

LAMPIRAN PS14

PS14 AUDIT KUALITI DALAMAN

LAMPIRAN PS15

PS15 PENENTUAN TENTUKURAN PERALATAN

LAMPIRAN PS16

PS16 PANDUAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM

5. DOKUMEN SOKONGAN DALAMAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN DALAMAN ASRAMA

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN DALAMAN HEP

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN DALAMAN ICT

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN DALAMAN KESELAMATAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN DALAMAN LOGISTIK

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN DALAMAN PEMADAMAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN DALAMAN PENGURUSAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN DALAMAN PENTADBIRAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN DALAMAN PENYELAMATAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN DALAMAN PENYIASATAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN DALAMAN PRAKTIKAL

6. DOKUMEN SOKONGAN LUARAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN LUARAN ASRAMA

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN LUARAN HEP

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN LUARAN ICT

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN LUARAN KESELAMATAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN LUARAN LOGISTIK

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN LUARAN PEMADAMAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN LUARAN PENGURUSAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN LUARAN PENTADBIRAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN LUARAN PENYELAMATAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN LUARAN PENYIASATAN

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN LUARAN PRAKTIKAL

 

*Dikemaskini 3 April 2020


Copyright © 2019 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA