Amalan 5S

PERLAKSANAAN AMALAN 52 2018

#SISIH

#SUSUN

#SAPU

#SERAGAM

#SENTIASA AMAL

POLISI 5S

Kami Berazam Untuk Melaksanakan Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)

Ke Arah Membentuk, Melahirkan, Mencipta Suatu Persekitaran Kerja Yang Kondusif Dengan Mengutamakan Kebersihan Dan Keselamatan Demi Untuk Memberi Pekhidmatan Latihan Kebombaan Yang Efektif Dan Efisyen

VISI 5S

“MENJADI SEBUAH  INTITUSI LATIHAN KEBOMBAAN YANG BERPRESTASI TINGGI DI PERSADA  ANTARABANGSA”

MISI 5S

“MEMBERI PERKHIDMATAN LATIHAN KEBOMBAAN YANG BERPRESTASI TINGGI DENGAN INFRASTRUKTUR BERTARAF DUNIA DAN TENAGA PENGAJAR YANG PROFESIONAL ”

OBJEKTIF 5S

1.Mewujudkan persekitaran tempat kerja  yang bersih dan kemas  dengan penambahbaikan susun atur  ruang pejabat

2.Memastikan tempat kerja  yang selamat dengan  mengutamakan rekod kawalan keselamatan pejabat.

3.Menciptakan keadaan keseragaman tempat kerja mengikut lokasi yang sesuai

4.Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan pencapaian pengukuran soal selidik kepuasan pelanggan mencapai melebihi 80%

MOTO 5S

“PERSEKITARAN BERKUALITI

PERKHIDMATAN CEMERLANG”

LOGO 5S

POSTER BULANAN PROMOSI 5S

Januari | Februari | Mac | Mei | Jun

COVER FAIL 5S

Cover Fail

 


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA