×

Amaran

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

Dasar Kualiti, Strategi & Etika

Dasar Kualiti

 • Akademi komited untuk memberikan latihan kebombaan secara menyeluruh dan berkesan melalui latihan yang berterusan dan terancang bagi mencapai kepuasan serta keyakinan pelanggan.

 • Akademi komited untuk menentukan aspek pengurusan dalam mematuhi keperluan-keperluan sistem pengurusan kualiti dan peningkatan sistem pengurusan kualiti secara berterusan.

 • Akademi komited dalam menyediakan tatakerja asas bagi mewujud dan menyemak semua objektif kualiti.

 • Akademi komited dalam menentukan dasar kualiti disebarkan dan difahami oleh keseluruhan anggota organisasi dan dikaji semula bagi memastikan kesesuaiannya berterusan.

Strategi

 • Mewujudkan satu organisasi latihan kebombaan dan penyelamatan bertaraf dunia.

 • Mewujudkan tanda-aras (bench-marking) keunggulan melalui invovasi, kualiti dan MS ISO 9001-2008

 • Mencapai keunggulan dan kecemerlangan kakitangannya melalui pelbagai kemahiran dan pengetahuan melalui pelbagai kemahiran dan pengetahuan (multi-skills) menerusi penggunaan teknologi maklumat dan teknologi tinggi

 • Membentuk budaya korporat yang lebih berdinamik, telus, unggul, cemerlang, profesional dan penerapan nilai-nilai murni

 • Mendapatkan pengiktirafan terhadap bakat/kemahiran dan melakukan "pelaburan" untuk kakitangan melalui pembangunan insan dan latihan yang berterusan.

Etika

Terdapat 6 etika yang diguna pakai di dalam Akademi selaras dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia iaitu:

 1. Berkhidmat untuk negara kerana Allah.

 2. Sentiasa berkhidmat untuk faedah masyarakat.

 3. Taat dan Setia, Cekal dan Sabar.

 4. Bekerja dengan dedikasi, cekap dan berdisiplin.

 5. Siap sedia setiap masa.

 6. Seerat Serasa Sehati Sejiwa.

Copyright © 2019 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA