×

Amaran

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

Matlamat

  • Mengurus dan menyediakan kemudahan penginapan yang terbaik meliputi aspek persekitaran, keselesaan dan keselamatan penghuni.
  • Berusaha mempertingkatkan tahap pengurusan penginapan ke arah sebuah pengurusan yang mantap, efisien dan unggul meliputi pelbagai aspek.
  • Memastikan prosedur MS ISO 9001:2000 dipatuhi bagi mendokong dasar Akademi serta mencapai sebuah pengurusan yang mementingkan kualiti dan pelaksanaan yang berkesan.

Copyright © 2019 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA