×

Amaran

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

Fungsi

1. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

1.1  Profil Kepegawaian

 • Mengurus Inventori Personel dan SISPEN dan  HRMIS
 • Menguruskan kenaikan pangkat anggota
 • Anugerah Khidmat Cemerlang dan Darjah Kebesaran

1.2  Pengurusan Prestasi dan Tatatertib

 • Lembaga Nilai Prestasi Tahunan
 • Tatatertib kakitangan
 • Pengisytiharan harta
 • Jawatankuasa Keutuhan

1.3  Perkhidmatan dan Sasaran

 • Pengesahan Jawatan
 • Buku Rekod Perkhidmatan
 • Urusan Cuti
 • Lembaga Perubatan
 • Urusan Persaraan
 • Kebajikan Pekerja

 

2. PENGURUSAN KEWANGAN

2.1 Pengurusan Kewangan

 • Emolumen kakitangan JBPM
 • Bayaran bil-bil/tuntutan pembekal
 • Pembiayaan pinjaman kenderaan/computer
 • Pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai

2.2 Akuan dan Pembayaran

 • Tuntutan bayarann elaun kakitangan
 • Pemantauan prestasi perbelanjaan peruntukan mengurus
 • Pengurusan perbelanjaan mengurus
 • Pengurusan Kutipan Hasil Kerajaan
 • Kajian/review prosedur perakuan kewangan
 • Sistem perakuan elektronik (e-SPKB)
 • Selaras teguran audit
 • Mengurus permohonan kumpulan wang

 

3. BEKALAN DAN KONTRAK

 • Merancang dan menyelaras perolehan sebutharga bagi kerja/bekalan/perkhidmatan JBPM
 • Pematuhan tatacara perolehan dan peraturan kewangan bagi perolehan bekalan/kerja

 

4. PENTADBIRAN

4.1 Khidmat Am

 • Surat-menyurat dan Sistem Fail
 • Kad Perakam Waktu
 • Hal-hal bangunan, keselamatan pejabat
 • Pemandu kenderaan

4.2 Pengurusan Rekod

 • Penutup Fail
 • Pengumpulan bahan-bahan maklumat penting dan bersejarah jabatan
 • Mengkelaskan Fail

4.3 Pusat Sumber dan Dokumentasi

 • Pencetakan dokumen/journal/buku dan lain-lain.
 • Dokumentasi

4.4 Stor Am

 • Inventori Pejabat
 • Mengurus Stor Pejabat
 • Menyimpan bekalan pejabat

Copyright © 2019 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA