×

Amaran

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

Matlamat

  • Bertanggungjawab bagi memastikan perancangan tenaga kerja, perkhidmatan pengawasan kakitangan berjalan dengan lancar ke arah memenuhi kepeluan-kepeluan jabatan.
  • Bertanggungjawab bagi memastikan pengurusan kakitangan, pentadbiran pejabat dan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur dan sistematik.
  • Bertanggungjawab mendokong semua program dan aktiviti anjuran Akademi bagi mencapai kecemerlangan berterusan.

Copyright © 2019 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA