×

Amaran

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

 • Bertanggungjawab bagi memastikan perancangan tenaga kerja, perkhidmatan pengawasan kakitangan berjalan dengan lancar ke arah memenuhi kepeluan-kepeluan jabatan.
 • Bertanggungjawab bagi memastikan pengurusan kakitangan, pentadbiran pejabat dan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur dan sistematik.
 • Bertanggungjawab mendokong semua program dan aktiviti anjuran Akademi bagi mencapai kecemerlangan berterusan.

Cawangan Pengurusan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Kubu Bharu diwujudkan oleh kerana perubahan terkini selaras dengan pertukaran nama yang dahulunya dikenali sebagai Pusat Latihan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Kubu Bharu. Dengan wujudnya Cawangan Pengurusan ini diharapkan dapat membantu pentadbiran Akademi dalam menyelaraskan program-program yang dilaksanakan.


1. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

1.1  Profil Kepegawaian

 • Mengurus Inventori Personel dan SISPEN dan  HRMIS
 • Menguruskan kenaikan pangkat anggota
 • Anugerah Khidmat Cemerlang dan Darjah Kebesaran

1.2  Pengurusan Prestasi dan Tatatertib

 • Lembaga Nilai Prestasi Tahunan
 • Tatatertib kakitangan
 • Pengisytiharan harta
 • Jawatankuasa Keutuhan

1.3  Perkhidmatan dan Sasaran

 • Pengesahan Jawatan
 • Buku Rekod Perkhidmatan
 • Urusan Cuti
 • Lembaga Perubatan
 • Urusan Persaraan
 • Kebajikan Pekerja

 

2. PENGURUSAN KEWANGAN

2.1 Pengurusan Kewangan

 • Emolumen kakitangan JBPM
 • Bayaran bil-bil/tuntutan pembekal
 • Pembiayaan pinjaman kenderaan/computer
 • Pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai

2.2 Akuan dan Pembayaran

 • Tuntutan bayarann elaun kakitangan
 • Pemantauan prestasi perbelanjaan peruntukan mengurus
 • Pengurusan perbelanjaan mengurus
 • Pengurusan Kutipan Hasil Kerajaan
 • Kajian/review prosedur perakuan kewangan
 • Sistem perakuan elektronik (e-SPKB)
 • Selaras teguran audit
 • Mengurus permohonan kumpulan wang

 

3. BEKALAN DAN KONTRAK

 • Merancang dan menyelaras perolehan sebutharga bagi kerja/bekalan/perkhidmatan JBPM
 • Pematuhan tatacara perolehan dan peraturan kewangan bagi perolehan bekalan/kerja

 

4. PENTADBIRAN

4.1 Khidmat Am

 • Surat-menyurat dan Sistem Fail
 • Kad Perakam Waktu
 • Hal-hal bangunan, keselamatan pejabat
 • Pemandu kenderaan

4.2 Pengurusan Rekod

 • Penutup Fail
 • Pengumpulan bahan-bahan maklumat penting dan bersejarah jabatan
 • Mengkelaskan Fail

4.3 Pusat Sumber dan Dokumentasi

 • Pencetakan dokumen/journal/buku dan lain-lain.
 • Dokumentasi

4.4 Stor Am

 • Inventori Pejabat
 • Mengurus Stor Pejabat
 • Menyimpan bekalan pejabat

Copyright © 2019 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA