×

Amaran

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

Cetak

Fungsi

1. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

1.1  Profil Kepegawaian

1.2  Pengurusan Prestasi dan Tatatertib

1.3  Perkhidmatan dan Sasaran

 

2. PENGURUSAN KEWANGAN

2.1 Pengurusan Kewangan

2.2 Akuan dan Pembayaran

 

3. BEKALAN DAN KONTRAK

 

4. PENTADBIRAN

4.1 Khidmat Am

4.2 Pengurusan Rekod

4.3 Pusat Sumber dan Dokumentasi

4.4 Stor Am