Fungsi

  • Mengenalpasti peralatan dan kelengkapan simulator yang terkini serta sesuai dengan pembangunan Negara
  • Membantu penyelaras dalam melaksanakan kursus yang dijalankan.
  • Menjalankan latihan praktikal kebombaan mengikut kursus yang dianjurkan oleh pihak akademi.
  • Memeriksa sebelum, semasa dan selepas setiap peralatan simulator yang digunakan
  • Menjalankan latihan kecergasan fizikal dan kawad kaki

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA