×

Amaran

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

 1. Kursus Penghapusan Bahaya Kebakaran
 2. Kursus Asas Keselamatan Kebakaran Awam
 3. Kursus Pengurusan Asap
 4. Kursus Perakuan Bomba
 5. Kursus Perpasangan Keselamatan Kebakaran Di Bangunan
 6. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 pindaan 2012
 7. Kursus Perlesenan
 8. Kursus Kajian Dan Perakuan Pelan Kebombaan
 9. Kursus Rekabentuk Sistem Sprinkler

Secara umum, pusat penyelidikan ini, yang dibagi menjadi tiga bahagian utama;

 • Divisi Pengurusan
 • Staf Divisi Kursus
 • Divisi Program Umum / Swasta (Eksternal)

Divisi Pengurusan Personalia (Dalaman) dibahagikan menjadi dua unit:

 • Kursus UBBL Unit / Penyelidikan Rencana
 • Kursus Unit Perizinan
 • Unit Pencegahan Kebakaran Kursus

Sedangkan program Umum / Swasta (Eksternal) dibahagikan menjadi dua unit:

 • Kursus Unit Kilang / Industri
 • Kursus Asas Unit Keselamatan Kebakaran (Umum / Swasta)


 • Melaksanakan latihan kepada kakitangan Jabatan, kakitangan perkhidmatan awam, agensi-agensi kerajaan dan swasta serta orang awam dalam bidang keselamatan kebakaran (Arahan Perkhidmatan Bab 8, Seksyen 2 (a), (b) dan (c).
 • Merancang dan melaksanakan latihan kebombaan untuk pegawai keselamatan kebakaran bangunan (Industri dan Komersial) mengenai Akta Perkhidmatan Bomba 1988; Seksyen 62 (1) (c).
 • Merancang dan melaksanakan latihan dalam perkhidmatan pegawai bomba, Penolong Penguasa Bomba dan Penguasa Bomba dalam bidang keselamatan kebakaran berdasarkan Skim Perkhidmatan Dasar Latihan 1986 Dan Sistem Saraan Baru 1992 Dan Memorandum JPA 63 / 138 KH.1 (15) 1004.
 • Memastikan pembelajaran berkaitan Mengkaji, meneliti dan memeri syor-syor kebombaan dan menyemak serta mengesahkan pelan-pelan yang dikemukakan ke Jabatan Bomba dan Penyelamat sepertimana dalam Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, UBBL 245 (2).

 • Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran kakitangan dalam aspek-aspek keselamatan kebakaran serta memberi kesedaran dan pengetahuan mengenal bahaya kebakaran.
 • Memberi pengetahuan dan meningkatkan kecekapan kepada kakitangan Jabatan dari segi kesedaran keselamatan kebakaran dan langkah berjaga-jaga diamalkan berdasarkan Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL 1984) atau undang-undang berkaitan.
 • Memberi kesedaran tentang tanggungjawab untuk mengurangkan risiko kebakaran dan meminimumkan kerugian kebakaran melalui budaya pembelajaran.
 • Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran kakitangan awam, swasta, badan-badan berkanun dan orang awam dalam aspek-aspek keselamatan kebakaran serta memberi kesedaran dan pengetahuan mengenai bahaya kebakaran.
 • Memberi pengetahuan dan meningkatkan kecekapan kakitangan dalam aspek pemeriksaan, pengujian dan pengendalian pepasangan sistem kebombaan.

Pusat Pengajian Keselamatan Kebakaran Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia  Kuala Kubu Bharu baru diwujudkan oleh kerana perubahan terkini selaras dengan pertukaran nama yang terdahulu. Dengan wujudnya Pusat Pengajian Keselamatan Kebakaran ini diharapkan dapat membantu Pegawai-pegawai Bomba dalam melaksanakan tugas dan tanggunjawab dengan cekap dan professional selaras dengan misi dan visi Jabatan.


Copyright © 2019 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA