×

Amaran

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

Fungsi

  • Melaksanakan latihan kepada kakitangan Jabatan, kakitangan perkhidmatan awam, agensi-agensi kerajaan dan swasta serta orang awam dalam bidang keselamatan kebakaran (Arahan Perkhidmatan Bab 8, Seksyen 2 (a), (b) dan (c).
  • Merancang dan melaksanakan latihan kebombaan untuk pegawai keselamatan kebakaran bangunan (Industri dan Komersial) mengenai Akta Perkhidmatan Bomba 1988; Seksyen 62 (1) (c).
  • Merancang dan melaksanakan latihan dalam perkhidmatan pegawai bomba, Penolong Penguasa Bomba dan Penguasa Bomba dalam bidang keselamatan kebakaran berdasarkan Skim Perkhidmatan Dasar Latihan 1986 Dan Sistem Saraan Baru 1992 Dan Memorandum JPA 63 / 138 KH.1 (15) 1004.
  • Memastikan pembelajaran berkaitan Mengkaji, meneliti dan memeri syor-syor kebombaan dan menyemak serta mengesahkan pelan-pelan yang dikemukakan ke Jabatan Bomba dan Penyelamat sepertimana dalam Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, UBBL 245 (2).

Copyright © 2019 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA