×

Amaran

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

Fungsi

Fungsi utama Pengajian Penyiasatan Kebakaran adalah sebagai agen perubahan di dalam menanamkan sikap positif dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada kakitangan Jabatan di dalam bidang perundangan dan penguatkuasaan selari dengan kehendak Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia


Copyright © 2019 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA