×

Amaran

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

Fungsi utama Pengajian Penyiasatan Kebakaran adalah sebagai agen perubahan di dalam menanamkan sikap positif dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada kakitangan Jabatan di dalam bidang perundangan dan penguatkuasaan selari dengan kehendak Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia


  • Memberikan kesedaran dan meningkatkan kefahaman kepada kakitangan Jabatan mengenai perundangan Akta Bomba 341.
  • Memberikan pengetahuan dan kefahaman di dalam melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan undang-undang kebombaan.
  • Memberikan ilmu pengetahuan dan tunjuk ajar kepada kakitangan jabatan tentang kaedah dan prosedur di dalam melaksanakan tugas sebagai penyiasat kebakaran

Program pengajian bidang perundangan di Pengajian Undang-undang ( PPUN ) menumpukan peranan dan tanggungjawab kepada aspek-aspek kuasa perundangan yang diberikuasa melalui Akta Perkhidmatan Bomba 1988 ( Akta 341 ) Khususnya dan perundangan-perundangan lain yang berkaitan secara amnya. Bagi mencapai focus ini, pelaksanaan kursus adalah pendekatan paling penting bagi tujuan menambah dan meningkatkan penguasaan Pegawai-pegawai Bomba dari aspek pengetahuan dan kemahiran. Penguasaan kepada tafsiran-tafsiran peruntukan setiap sekysen dan peraturan merupakan asas kepada penguatkuasaan akta.


Copyright © 2019 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA