×

Amaran

The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

Matlamat

  • Memberikan kesedaran dan meningkatkan kefahaman kepada kakitangan Jabatan mengenai perundangan Akta Bomba 341.
  • Memberikan pengetahuan dan kefahaman di dalam melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan undang-undang kebombaan.
  • Memberikan ilmu pengetahuan dan tunjuk ajar kepada kakitangan jabatan tentang kaedah dan prosedur di dalam melaksanakan tugas sebagai penyiasat kebakaran

Copyright © 2019 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA