Position

Current Vacancy Fire Academy

KUMPULAN JAWATAN BILANGAN DILULUSKAN BILANGAN DIISI BILANGAN KEKOSONGAN
PENGURUSAN DAN PROFESSIONAL 41-52 17 8 9
KUMPULAN SOKONGAN 29 - 38 16 14 2
KUMPULAN SOKONGAN 17- 26 80 60 20
KUMPULAN GUNASAMA 38 - 1 28 26 2
TOTAL 141 108 33

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA