IKLAN 7 KENYATAAN SEBUTHARGA 2019

KENYATAAN SEBUTHARGA

Sebutharga ini adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor di Negeri Terengganu, Kelantan dan Pahang yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred dan kategori yang berkenaan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut:-

KERJA-KERJA SOIL INVESTIGATION (S.I.) BAGI PROJEK AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA WILAYAH TIMUR (FASA III) DI AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA WILAYAH TIMUR, WAKAF TAPAI, 21040 MARANG, TERENGGANU.

 

 

 

 SEKIAN TERIMA KASIH

"LATIHAN KEARAH KECEMERLANGAN"

 


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu