Program Transformasi Minda (PTM)

Bermula 16 Jun hingga 20 Jun telah diadakan progam Transformasi Minda bagi [elatih KSSK. PTM merupakan syatat  wajib bagi semua pelatih bagi pengesahan jawatan.

 

 


Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu