Perjawatan

Perjawatan Semasa Akademi Bomba

KUMPULAN JAWATAN BILANGAN DILULUSKAN BILANGAN DIISI BILANGAN KEKOSONGAN
PENGURUSAN DAN PROFESSIONAL 41-52 17 15 2
KUMPULAN SOKONGAN 29 - 38 16 16 0
KUMPULAN SOKONGAN 19- 26 80 76 4
KUMPULAN GUNASAMA 38 - 1 27 23 4
JUMLAH 140 130 10

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA