Cetak

Kursus Compartment Fire Behavior Training


Pendahuluan

Tujuan


Objektif

Beberapa objebtif telahpun dirancang bagi mencapai sasaran yang diperlukan di dalam memberi pengetahuan serta kefahaman tentang keperluan mempelajari kursus CFBT:-


Jangkamasa Kursus

Kursus ini dijalankan selama 2 minggu di FRAM, Wakaf Tapai.